Андрагогија

 • Образовање одраслих у функцији превазилажења специфичних и кризних животних ситуација
  Образовање за живот у породици
 • Образовање за родитељство
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2009 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Образовне потребе родитеља у кризним животним ситуацијама)
 • 2013 - докторске студије - ФФ
  (тема: Процена релевантности образовних програма за родитељство)
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2010 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА АНДРАГОГИЈА)
 • 2007 -  ESREA (European Society for Research of the Education of Adults)  (чланство)
 • 2004 -  2013 - BASOPED Balkan Society for Pedagogy and Education  (чланство)
 • 2002 -  2005 - "Образовање - подстицај друштвеној и економској трансформацији Србије"
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
 • 2006 -  2010 - "Образовање и учење - претпоставке европских интеграција"
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
 • 2003 -  2004 - "Развој и унапређење наставничких компетенција универзитетских наставника"
  Институт за педагогију и андрагогију, Фонд за отворено друштво Београд (истраживач)
 • 2011 -  2014 - "Mодели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији"
  Институт за педагогију и андрагогију (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑